dijous, d’octubre 01, 2009

Informe de la inclusió social a Espanya

M'acaba d'arribar l'últim informe de la inclusió social a Espanya realitzada pel CIIMU. Quina casualitat. Avui pel matí hem estat parlant una mica del tema. Us faig a mans un resum que anirem treballant, però no puc deixar d'anotar la següent conclusió:

5. Existeix una relació estreta entre el nivell educatiu dels pares i les aspiracions educatives i professionals dels fills/es