dijous, d’abril 08, 2010

Els "pressupostos" i les "inversions" del Departament d'Educació

El Departament d'Educació ha denegat unes obres en una escola de Vilassar de Mar amb barreres arquitectòniques, per a facilitar l'accés a una alumne amb una discapacitat que la fa anar amb cadira de rodes. L'alumne porta matriculada en aquesta escola des de P3 sense cap problema, però ara que s'ha de matricular a 1er de primària, que està en una planta on es fa impossible arribar amb una cadira de rodes si no és amb ascensor.
El Departament d'Educació ha denegat la insatlació de l'ascensor per problemes de pressupost i proposant una solució d'allò més absurda.

Com volen que creiem que no tenen pressupost per eliminar les barreres arquitectòniques de les nostres escoles i alhora endinsar-se en el gran "negoci" dels ordinadors a les aules??

Com pot ser que l'educació hagi passat de ser un element indispensable per a la educació de la societat futura per a esdevenir un negòci on els únics beneficiats són els mateixos de sempre....

Hauriem de parar i reflexionar cap a quin tipus d societat volem evolucionar, o si no al contrari, cap a quina societat volem involucionar!

Aquí estàn els links:
- "Ascensor": http://www.sindicat.net/n.php?n=11294
- "Ordinadors": http://www.3cat24.cat/noticia/405851/altres/Ordinadors-personals-a-les-aules-Una-prioritat